Brf Estrid 

  En bostadsrättsförening i Täby Centrum

Felanmälan

WIAB

Tel. 08-80 20 40
E-mail: info@wiabservice.se

Eftersom garantitid nu har gått ut ska felanmälningar skickas till WIAB.

WIAB Jour 08-80 16 28

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 15.00 på vardagar samt helger, kontakta jouren på telefon. Ring journumret endast vid:
Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage). Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

Hissjour

Direktlarm är monterat i hissen vid akut händelse. Om knappen hålls intryckt så svarar service direkt. För att göra en felanmälan eller rapportera en nödsituation, kontakta KONE AB på: Tel. 0771-50 00 00 (knappval 1). Öppet dygnet runt.

Ekonomi (avier, autogiro m.m.)

Kontakta Storholmen Förvaltning. info@dwoqdirect.se
08-520 252 00


Styrelsen

Övrig felanmälan och frågor, styrelsen@brfestrid.se
www.brfestrid.se

 

Kabel-tv / Bredband

Kontakta Telenor. 020-222 222

 

Dagens citat