Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Som boende i Brf Estrid har man under vissa förutsättningar rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Giltigt skäl kan t ex vara studier eller tillfälligt arbete på annan ort, vård av sjuk anhörig etc. Skälen skall styrkas av intyg. Uthyrning medges med högst ett år i taget. Andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrningar enligt stadgarna på 10% av årets prisbasbelopp för ett helt år.

Vid ansökan skall följande bifogas

 1. Brev där bostadsrättshavaren begär att få hyra ut med angivande av skäl, hyresgäst med personnr, adress och telefonnummer under uthyrningstiden.
 2. Intyg som styrker det skäl man anger t ex från skola, arbetsgivare etc
 3. Kopia på hyreskontraktet
 4. Intyg betr. hyresgästen där t ex tidigare hyresvärd, arbetsgivare etc intygar att detta är en hyresgäst han rekommenderar. INTE bara referenser i form av namn och telefonnummer.
 5. Om man inte befinner sig i Stockholms närhet en fullmakt för någon som kan företräda ens intressen om något skulle hända med lägenheten (t ex att hyresgästen orsakar en vattenskada) och snabba beslut behöver fattas.

Att tänka på vid andrahandsuthyrningar

 • Föreningen ändrar inte namn på postbox, namnskylt eller anslagstavla för andrahandsuthyrningar.

  Din hyresgäst måste ha en c/o-adress. Se exempel nedanför:

  Andrahandshyresgästens namn
  c/o bostadsrättsinnehavaren
  Göran Elgfelts Gata 1A/ 5A
  183 39 Täby

  Felaktigt uppsatta namnskyltar kommer att tas bort.
 • Uthyrningarna via AirBnb och liknande är inte tillåtet!
 • Hyrs lägenheten ut utan tillstånd kan bostadsrätten förverkas och föreningen således bli berättigad att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning.
 • Skicka in din ansökan i god tid, styrelsen fattar beslut vid nästkommande styrelsemöte.