Sophantering

Hushållsavfall

I din lägenhet finns kärl för hushållsavfall i diskbänksskåpet.

Avfallssortering

I återvinningsrummet, som nås från gatan, finns kärl märkta för sortering av avfall. Där framgår vilka fraktioner ni skall sortera ert avfall i.

Grovavfall lämnas till återvinningscentral.
Extra tömningar belastar föreningen ekonomiskt. Vi ber därför våra medlemmar att inte slänga grovsopor i föreningens soprum.

Närmsta återvinningscentral är Hagby Återvinningscentral. Frestavägen 10, Täby.