Felanmälan

Besqab Kundservice

Tel. 08-409 416 40
Öppettider: Mån-Fre 08.00-15.00
E-mail: kundservice@besqab.se
För felanmälan klicka här.

Vem som tar emot din felanmälan beror på vilken typ av fel som uppstått. Om något fel inträffar i din bostad kan du under garantitiden kontakta Besqab Kundservice. Uppge alltid vad felet är samt namn, adress och telefon när du felanmäler.

Garantitid

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För hiss, vitvaror, blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år. Under denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el. Garantibesiktningen görs cirka två år efter slutbesiktningen. Din lägenhet kontrolleras då återigen av besiktningsman. Du får i god tid besked om när besiktningen kommer äga rum. Entreprenaden anses avslutad efter godkänd slutbesiktning.

Jour 08-80 16 28

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 15.00 på vardagar samt helger, kontakta jouren på telefon.
Ring journumret endast vid:
Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

Jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras bostadsrättshavaren. Detta gäller även i de fall då du anses vara vållande till felet/skadan.

Oavsett vem du larmar skall du alltid:
Ange adressen, varifrån larmet kommer.
Uppge ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.
Uppge aktuellt fel eller skada.

Hissjour

Direktlarm är monterat i hissen vid akut händelse. Om knappen hålls intryckt så svarar service direkt.

För att göra en felanmälan eller rapportera en nödsituation, kontakta KONE AB på:

Tel. 0771-50 00 00 (knappval 1). Öppet dygnet runt.