Felanmälan

WIAB Felanmälan dagtid

Tel. 08-80 20 40
E-mail: info@wiabservice.se
För felanmälan klicka här.

Eftersom garantitid nu har gått ut ska felanmälningar göras till WIAB.

Jour 08-80 16 28

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 15.00 på vardagar samt helger, kontakta jouren på telefon.
Ring journumret endast vid:
Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

Jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras bostadsrättshavaren. Detta gäller även i de fall då du anses vara vållande till felet/skadan.

Oavsett vem du larmar skall du alltid:
Ange adressen, varifrån larmet kommer.
Uppge ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.
Uppge aktuellt fel eller skada.

Hissjour

Direktlarm är monterat i hissen vid akut händelse. Om knappen hålls intryckt så svarar service direkt.

För att göra en felanmälan eller rapportera en nödsituation, kontakta KONE AB på:

Tel. 0771-50 00 00 (knappval 1). Öppet dygnet runt.

Porttelefon, passersystem

Felanmälningar gällande porttelefon och passersystemet ska skickas till styrelsen: styrelsen@brfestrid.se

Funkar inte porttelefon? I så fall kan du läsa följande pdf med vanliga fel orsaker och åtgärder.