Nyinflyttad?

Välkommen till föreningen!

Att äga en lägenhet innebär ett ansvar att förvalta och sköta om denna, i en bostadsrättsförening så ansvarar föreningen ofta för det yttre och installationer.
Besqab har ett garantiansvar i 5 år men för att garantierna ska gälla så är lägenhetsinnehavare skyldig att sköta och underhålla lägenheten enligt leverantörernas anvisningar. Det finns även ett dokument som beskriver med vilka intervall och på vilket sätt man bör underhålla respektive saker.

Värmesystemet

Ert värmesystem består av vattenburna radiatorer/element som värms upp centralt med fjärrvärme och där vi har en återvinning på ventilationen.
Radiatorerna styrs centralt så att rätt temperatur uppfylls i lägenheten, på respektive radiator sitter en termostat, den ska stå fullt öppen. Om ni önskar lägre temperatur i rummet så vrider ni ned termostaten lite åt gången och avvaktar. Termostaten stänger värmetillförseln i radiatorn när det är rätt temperatur i rummet vilket innebär att radiatorerna ofta känns kalla, vilket inte är något fel så länge det är rätt temperatur i rummet.
Bor ni högst upp i huset så kan man behöva lufta radiatorn någon gång per år om man hör att det ”kluckar” eller om radiatorn inte håller rätt temperatur.

Ventilationssystemet

Ert värmesystem är ett frånluftssystem där luften tas in via uteluftsdon som sitter bakom vissa radiatorer och sugs ut via frånluftsdon t.ex. från badrum kök med en central frånluftsfläkt.
Det ni behöver göra är att göra rent/byta filter bakom radiatorer. Om detta inte görs så får man problem med både värmen och ventilationen och det kan bli drag i andra rum. Frånluftsdonen ska också göras rena, om de är smutsiga kan det uppstå ljud och det blir obalans i ventilationssystemet. Om man plockar ned frånluftsdonen är det viktigt att inte ändra på inställningen och att de kommer upp på samma plats som de satt.
Gällande fläkten i köket så ska den också rengöras med ett visst intervall, lite beroende på hur mycket man använder köket. Många upplever att det är dåligt drag i fläkten vilket det oftast inte är. Ett prov man kan göra innan man anmäler detta till kundservice är att sätta på fläkten och föra ett papper mot den. Hänger pappret kvar så brukar det vara ett tecken att rätt flöden finns.

Elsystemet

Elsystemet är jordat samt att det finns jordfelsbrytare installerad. Det ni ska göra är att kontrollera dessa brytare enligt anvisningarna.
Det kan hända är att jordfelsbrytaren löser ut, det vanligaste felet brukar vara maskinen/lampan som ni själva satte i uttaget. Prova att sätta i något annat i uttaget innan ni anmäler till kundservice, skulle det funka med en annan lampa eller maskin så är det inget fel på anläggningen.
Brandvarnaren ska testas med jämna mellanrum så att man vet att de fungerar. De ska även hållas rena.

Fönster, dörrar och glasade balkongskärmar

Viktigt att tänka på om ni monterar persienner är att inte sätta mörka persienner, då är det stor risk att glaset spricker på grund av att värmen blir för hög och då gäller inte några garantier.
Blir det imma på glaset är det viktigt att kontrollera på vilken sida imman sitter. Sitter den på utsidan, vilket ofta sker under vår/höst, beror det på att luftfuktigheten är hög och att det är stora temperaturskiftningar. Dessutom är fönstret så välisolerat och släpper ut minimalt med rumsluft. Ingen åtgärd behövs då imman försvinner av sig själv. Är det imma på insidan kan det tyda på problem med ventilationen, kontakta kundservice.
I fönstret så finns det dräneringshål som måste hållas öppna, följ leverantörens anvisningar.
Första åren är det viktigt att tvätta glasen, framför allt balkongskärmar i glas, med tätare intervall för att undvika etsningar som kan uppstå på grund av rimningar från fasader och balkongplattor.
Gångjärn, låscylindrar, trycken (handtagen) samt spanjoletter (låskolvarna i dörren) till balkongdörrar är viktiga att smörja enligt anvisningar och intervall.
Innan ni anmäler att ett handtag är trögt eller att det är svårt att stänga balkongdörrar så ska ni prova att smörja.
Lösa handtag ska ni skruva åt själva.
Om ni har inglasningar är det viktigt att följa deras anvisningar med att smörja lister, kontrollera sektionerna mm. Utförs inte detta börjar snart dessa att fungera dåligt.

Köket

I köket är det viktigt att det inte får stå någon fukt på luckorna, de måste torkas kontinuerligt annars är risken att färgen släpper eller att luckan sväller och då gäller inga garantier.
Har ni en bänkskiva i trä är det viktigt att olja in den enligt leverantörens anvisningar. Det är också bra att läsa deras anvisningar innan så att man vet vad man ska göra ifall man spiller t.ex. rödvin på den.
Diskbänken ska man torka av så att inget kvarstående vatten finns. Kvarstående vatten kan göra att det blir märken i plåten.
Skulle något handtag eller något gångjärn bli löst eller lossna så ska ni själva dra åt dessa skruvar så att inget annat händer.
Om det börjar bli stopp i avloppet till diskhoarna så ska ni göra rent vattenlåset i diskbänkskåpet. Viktigt att kontrollera efteråt att man verkligen fått det tätt och att det inte läcker något. Skulle det börja lukta avlopp efteråt så har ni inte fått packningarna rätt, lukten försvinner så fort det blir korrekt monterat.

Badrum/WC

Även i badrummet är det viktigt att det inte får stå någon fukt på luckor/lådor, de måste torkas kontinuerligt annars är risken att färgen släpper eller luckan sväller och då gäller inga garantier. Här ska ni också dra åt eventuella lösa handtag och gångjärn.
Om det börjar bli stopp i handfatet så ska ni göra rent vattenlåsen. Viktigt att kontrollera efteråt att man verkligen fått det tätt och att det inte läcker. Skulle det börja lukta avlopp efteråt så har ni inte fått packningarna rätt, lukten försvinner så fort det blir rätt.
Om det blir stopp i golvbrunnen ska ni göra rent vattenlåset. Vid golvbrunnen kan man ta lite diskmedel på tätningsringen till vattenlåset för att lättare få ned den i brunnen. Skulle det börja lukta avlopp efteråt så har ni inte fått packningarna rätt, lukten försvinner så fort det blir rätt.
För rengöring av badkar och duschskärmar, se leverantörens anvisningar.

Vitvaror

Kyl och frys rengörs enligt leverantörens anvisningar, viktigt att även dra fram dessa och dammsuga/torka av dessa baktill. Är det fullt av damm på baksidan så drar de mer energi.
Tvättmaskiner och diskmaskiner ska också göras rena, dessa ska köras utan innehåll på ett varmt program, se leverantörens anvisningar.
Om fel uppstår så ska ni kontakta leverantören direkt se anvisningar på er hemsida.

Ytskikt, exempelvis golv, klinker, vägg m.m

Rengöring & skötsel se de olika leverantörenas anvisningar.