Övrigt

Balkonger, inglasning och markiser

Balkonger

Balkongerna är tillverkade av betong på fabrik och levererade av Strängbetong. Se skötselanvisningar från leverantören enligt nedan.
Tänk på att inte mata fåglar på balkongen då det kan bli en sanitär olägenhet för förening och grannar.
Blomlådor och andra föremål på balkongerna ska sitta på balkongfrontens insida av säkerhetsskäl.

Balkongfronter

Balkongfronter, både galler- och glasvariant, är levererade av Windoor. Se skötselanvisningar enligt nedan.

Inglasningar av balkonger och uppförande av markiser

För tillfället tillåts inte inglasning av balkong eller uppsättning av markiser. För närmare frågor kring detta kontakta styrelsen. 


Fönster och persienner

Fönster

Fönster är levererade av Preconal. Minst ett fönster i varje rum är öppningsbart och avsett för vädring.
Fönsterna är beslagna med barnsäkerhetsbeslag både vid öppningsbeslaget (tvågreppsöppning) och i överkant för att hindra att fönstret ställs på vid gavel. Vid rengöring måste detta beslag vridas för att kunna öppna fönstret i sin helhet.

Fönsterna är tillverkade med tre glas har en hög energiklassning. Detta kan ge kondensbildning på glasen vid vissa årstider när temperaturskillnaden är stor mellan inne och ute och luftfuktigheten hög. Det är normalt sett inget fel på fönstret i sig när detta uppstår utan ett tecken på att du har ett välisolerat fönster. Blir det imma på glaset är det viktigt att kontrollera på vilken sida imman sitter. Sitter den på utsidan, vilket ofta sker under vår/höst, beror det på att luftfuktigheten är hög och att det är stora temperaturskiftningar. Dessutom är fönstret så välisolerat och släpper ut minimalt med rumsluft. Ingen åtgärd behövs då imman försvinner av sig själv. Är det imma på insidan kan det tyda på problem med ventilationen, kontakta kundservice.

Installation av persienner

Notera att du enbart bör montera ljusa persienner då mörka persienner alstrar värme vilket kan leda till att glaset spricker. Skulle detta ske gäller inga garantier. 


Infästning i väggar och tak

Ytter-, lägenhetsskiljande väggar är betongväggar eller gipsväggar. Innerväggar är gipsväggar. Taket är av så kallat betongbjälklag.
För att göra korrekta infästningar i era väggar och tak, kontakta närmsta byggvaruhus.


Köks-, badrumssnickerier och garderober

Kökssnickerier och garderober

Kökssnickerier och garderober är levererade av Vedum. Om du har tillvalsbänkskivor av trä är det extra viktigt att du oljar in bänkskivan enligt instruktioner från Vedum. För mer information, instruktioner och skötselanvisningar se leverantörens anvisningar.

Skjutgarderobspartier

Skjutgarderobspartierna är levererade av Vedum. Inredningen är av standard Elfa-sortiment som du kan komplettera via den vanliga bygghandeln. För mer information, instruktion och skötselanvisningar se leverantörens anvisningar.

Innerdörrar

Innerdörrarna är levererade av Swedoor. För mer information, instruktion och skötselanvisningar se leverantörens anvisningar.

Badrumsinredning

Badrumsinredning (kommoder och skåp) är levererade av Vedum. För mer information om instruktioner och skötselanvisningar se leverantörens anvisningar.

Badrumsporslin

Oftast räcker det att tvätta av porslinet med vatten och ett vanligt allrengöringsmedel en gång i veckan. Använd inte redskap som innehåller hårda slipmedel. Undvik dessutom kaustiksoda eftersom det förstör den glaserade ytan.
För att undvika kalkavlagringar kan du spruta på citronsyra eller ättiksyra (späd 1:5), eller något av de avkalkningsmedel som finns i handeln. Skulle du få missfärgning eller beläggning i WC-stolen kan du ta bort detta med vatten och vanligt maskindiskmedel. Blanda ett par matskedar av medlet i fem liter 50-gradigt vatten och låt blandningen stå i 15 minuter.


Underhåll ytskikt

Skötselråd för målade och tapetserade väggar

Rengör med milda medel. Tvätta målade ytor med vanliga syntetiska tvättmedel (typ diskmedel). Medlet får inte innehålla lösningsmedel eller ammoniak. Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel (aceton, lacknafta, thinner etcetera) eftersom de löser upp latexfärger. De har även en mattande effekt på snickerier. Tvätta alltid en målad yta nedifrån och upp, så slipper du fläckar av rinnande smuts. Skölj med vatten och eftertorka med torr trasa. Färgens livslängd ökar om ytan hålls ren. Tvätta därför av ytorna då och då. Tänk bara på att inte använda för hett vatten när du tvättar en målad yta. Värmen kan mjuka upp färgytan och försvåra rengöringen.

Kakel och Klinker

Ytor i våtutrymmen måste ibland rengöras från tvålrester, kalkavlagringar och dylikt. Alla typer av keramiska plattor kan rengöras med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel, så kallat allrengöringsmedel.

Vid kalkavlagring på plattor och fog kan kalken avlägsnas med våttorkning med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel (pH 2-5). Inför sådan rengöring måste alltid fogarna mättas med vatten före behandling så att inte surt vatten tränger in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan. Efter behandlingen är det viktigt att ytorna sköljs mycket noggrant med rent vatten.
Spill och läckage ska alltid torkas upp med en trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier bör man alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka koncentrationen. Nedan följer några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel.

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten såsom allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, T-röd eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade fläckar kan blekas med hjälp av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin i vatten. 

Parkett

Daglig rengöring: Vid daglig rengöring används torra metoder, t.ex. dammsugare och mikromopp.
Vanligt underhåll: Rengör ytan från smuts och skräp som kan repa ytan genom att dammsuga eller torrmoppa. Späd ut rengöringsmedlet i ljummet vatten enligt doseringsinformationen på flaskan. Fukttorka golvet vid behov med en väl urvriden mopp eller skurduk. Golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas ska torka inom 1 minut. Låt inte heller vattenspill ligga kvar. Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på användning och nedsmutsning.

Fläckborttagning: Ta bort fläckar så snabbt som möjligt enligt anvisningarna nedan. Var dock försiktig med starka fläckborttagningsmedel, eftersom stora mängder och hård gnidning kan påverka ytbehandlingen.

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad eller fett avlägsnas med rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Vaxkrita, läppstift, filtpennor avlägsnas med rengöringssprit.

Stearin, tuggummi avlägsnas med fryssprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken. Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.

Blod avlägsnas med kallt vatten.

Obs! Häll aldrig vatten på trägolv. Använd en trasa som fuktats med vatten och sedan vridits ur.


Vitvaror

Vitvarorna i din lägenhet är levererade av BSH. Instruktion till vitvaror medföljer respektive produkt, se till att förvara de i din lägenhet.

Felanmälan

Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta BSH Home Appliances AB (08- 734 12 00) eller Electrolux. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av Besqab, ha även ert kontrakt med byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i bruksanvisningen. Garantin täcker ursprungliga tekniska fel. Installationsfel, handhavandefel eller yttre åverkan täcks inte av garantin.