Lås & nycklar

Din lägenhetsnyckel går också till entréporten och dörrar på väg till garaget.

Vill du ha extra nycklar till din lägenhet beställer du det hos Täby Lås. Ta med dig nyckeln du ska kopiera, en avgiftsavi och en giltig legitimation.

Allmänna utrymmen är försedda med kodlås. Aktuell kod meddelas av bostadsrättsföreningen. För de som har svårt att öppna dörrar med kodlås eller tunga dörrar finns fjärröppnare att rekvirera av bostadsrättsföreningen.

Passerbricka till garaget medföljer endast hyresavtal till garageplats. Om denna förloras eller om extra passerbricka vill rekvireras så sker det på egen bekostnad av avtalsinnehavaren. Utan hyresavtal kan man inte få öppnare till garageporten.

Låsningsfunktion

Aktivera sidokolvarna genom att lyfta handtaget uppåt. Vrid nyckeln/vredet 360 grader för att aktivera regelkolven samt låsa sidokolvarna. Hantaget går ej att trycka ned. Dörren är låst.

Öppningsfunktion

Tryck in nyckeln och vrid 360 grader. Tryck ned handtaget och fallkolven och sidkolvarna dras in. Dörren är öppen.

Underhåll ditt lås

Låsen måste skötas om för att fungera väl, du bör därför se till dem med jämna mellanrum. Här följer några tips på hur du förlänger livslängden på dina lås.

Smörj låset ett par gånger om året. Återförsäljaren rekommenderar rätt typ av smörjmedel.

Smörj också låscylindern vid samma tillfällen som låshuset. Använd låsspray, inte olja eller fett.