Lås, nycklar & passersystem

Din lägenhetsnyckel går också till entréporten och dörrar på väg till garaget.

Vill du ha extra nycklar till din lägenhet beställer du det hos Täby Lås. Ta med dig nyckeln du ska kopiera, en avgiftsavi och en giltig legitimation.

Passerbricka till garaget medföljer endast hyresavtal till garageplats. Om denna förloras eller om extra passerbricka vill rekvireras så sker det på egen bekostnad av avtalsinnehavaren. Utan hyresavtal kan man inte få öppnare till garageporten. Går även att beställa fjärröppnarare till garageport och garagedörrar hos Täby lås.

Låsningsfunktion

Aktivera sidokolvarna genom att lyfta handtaget uppåt. Vrid nyckeln/vredet 360 grader för att aktivera regelkolven samt låsa sidokolvarna. Hantaget går ej att trycka ned. Dörren är låst.

Öppningsfunktion

Tryck in nyckeln och vrid 360 grader. Tryck ned handtaget och fallkolven och sidkolvarna dras in. Dörren är öppen.

Underhåll ditt lås

Låsen måste skötas om för att fungera väl, du bör därför se till dem med jämna mellanrum. Här följer några tips på hur du förlänger livslängden på dina lås.

Smörj låset ett par gånger om året. Återförsäljaren rekommenderar rätt typ av smörjmedel.

Smörj också låscylindern vid samma tillfällen som låshuset. Använd låsspray, inte olja eller fett.

Aptus-passerssystem

Porttelefon
Besökare kan söka fram ditt namn i porttelefonen för att ringa dig. För att öppna upp till den som ringer klickar du 5:an på din telefons knappsats. Numret som porttelefonen använder är: 08-591 158 15.
Du kan byta telefonnr / namn för porttelefonen i appen(se nedan) eller genom att kontakta styrelsen.


Taggar/blippar
Maila in till styrelsen@brfestrid.se vilka blippar du har fått från säljaren. Så att vi kan kontrollera om någon blipp behöver spärras eller inte.
Om du tappar bort en blipp, spärra den genast via Aptus-portalen eller genom att kontakta styrelsen. För att beställa en ny blipp kontaktar du styrelsen. En avgift tillkommer på 250 kr / st.

Vid utflytt se till att lämna över dina blippar till den nya medlemmen, vi kommer även kontrollera så att medlemmen får blipparna annars spärras de.

Tvättstugan
Du har endast tillgång till tvättstugan under din bokade tid. Du kommer in i tvättstugan med dina aptus-nyckel under din bokade tid.

För att boka en tid gör du antingen det på tavlorna i entrén eller på Aptus-portalen i din mobil/dator.(läs mer om tavlorna och appen nedanför).

Tavlorna i entrén
På tavlorna finns föreningens lägenhetsregister samt så kommer aktuell information från styrelsen att presenteras där. Om du lägger din blipp emot ”nyckelhålet” på skärmen loggas du in på Aptus-portalen. 

Aptus-portalen
Via följande länk kan du logga in på portalen: https://estrid.aptustotal.se/Aptusportal I portalen kan du spärra dina blippar, boka tvättid, byta tele nr i porttelefonen, epost m.m.

Du kan även ladda ner appen : ”Aptus Home” på din mobil. Första gången du använder appen behöver du ange webbadressen ovanför + dina inloggningsuppgifter.

Inloggningsuppgifter
Kontakta styrelsen om du saknar inloggningsuppgifter. Styrelsen@brfestrid.se