Brf Estrid 

  En bostadsrättsförening i Täby Centrum

Felanmälan

Besqab Kundservice (garantiärenden)

Tel. 08-409 416 40
Öppettider: Mån-Fre 08.00-15.00
E-mail: kundservice@besqab.se

Om något fel inträffar i din bostad kan du under garantitiden kontakta Besqab Kundservice.

WIAB Jour 08-80 16 28

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 15.00 på vardagar samt helger, kontakta jouren på telefon. Ring journumret endast vid:
Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage). Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

Hissjour

Direktlarm är monterat i hissen vid akut händelse. Om knappen hålls intryckt så svarar service direkt. För att göra en felanmälan eller rapportera en nödsituation, kontakta KONE AB på: Tel. 0771-50 00 00 (knappval 1). Öppet dygnet runt.

Ekonomi (avier, autogiro m.m.)

Kontakta Storholmen Förvaltning. direkt@storholmen.se
0771-786 746

Kabel-tv / Bredband

Kontakta Telenor. 020-222 222

 

Styrelsen

Övrig felanmälan och frågor, styrelsen@brfestrid.se
www.brfestrid.se

Dagens citat